Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Cách gấp người ngoài hành tinh bằng giấy Origami

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 313
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 9 | Loại file: PDF
 • Alien
  Fernando Gilgado
  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PAPIROFLEXIA
  APTDO. DE CORREOS 13.156 - 28080 MADRID
  CORREO ELECTRÓNICO: aepinet@publinet.com
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
 • ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PAPIROFLEXIA
  APTDO. DE CORREOS 13.156 - 28080 MADRID
  CORREO ELECTRÓNICO: aepinet@publinet.com
  11
  Repetir detras
  pasos 8 a 10
  12
  Desplegar
  13
  Repetir pasos
  8 a 12
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
 • ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PAPIROFLEXIA
  APTDO. DE CORREOS 13.156 - 28080 MADRID
  CORREO ELECTRÓNICO: aepinet@publinet.com
  Repetir
  26-29
  en este lado
  Repetir
  26-28
  en este lado
  21
  22
  23
  24
  26
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2015 , 15:19

Mô tả tài liệu:

Cách gấp người ngoài hành tinh bằng giấy Origami

AlienFernando GilgadoASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PAPIROFLEXIAAPTDO. DE CORREOS 13.156 - 28080 MADRIDCORREO ELECTRÓNICO: aepinet@publinet.com12345678910

Tin mới nhất

Trang