Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Các hình thức xuất khẩu chủ yếu

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 23
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 7 | Loại file: PDF
 • Các hình thức xuất khẩu chủ
  yếu
  Bởi:
  Lê Ngọc Hải
  Các hình thức xuất khẩu chủ yếu
  Trên thị trường thế giới, các nhà buôn giao dịch với nhau theo những cách thức nhất
  định. Ứngvới mỗi phương thức xuất khẩu đặc điểm riêng. Kỹ thuật tiến hành riêng
  Tuy nhiên trong thực tế xuất khẩu thường sử dụng một trong những phương thức chủ
  yếu sau:
  Xuất khẩu trực tiếp
  Khái niệm trực tiếp việc xuất khẩu các loại hàng hoá dịch vụ do chính doanh
  nghiệp sản xuất ra hoặc thu mua từ các đơn vị sản xuất trong nước tới khách hàng nước
  ngoài thông qua các tổ chức cuả mình.
  Trong trường hợp doanh nghiệp tham gia xuất khẩu là doanh nghiệp thương mại không
  tự sản xuất ra sản phẩm thì việc xuất khẩu bao gồm hai công đoạn:
  + Thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu với các đơn vị, địa phương trong nước.
  + Đàm phán ký kết với doanh nghiệp nước ngoài, giao hàng và thanh toán tiền hàng với
  đơn vị bạn.
  Phương thức này có một số ưu điểm là: thông qua đàm phán thảo luận trực tiếp dễ dàng
  đi đến thống nhất và ít xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc do đó:
  + Giảm được chi phí trung gian do đó làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  + Có nhiều điều kiện phát huy tính độc lập của doanh nghiệp.
  + Chủ động trong việc tiêu thụ hàng hoá sản phẩm của mình.
  Các hình thức xuất khẩu chủ yếu
  1/7
 • Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì phương thức này còn bộc lộ một số những
  nhược điểm như:
  + Dễ xảy ra rủi ro
  + Nếu như không cán bộ XNK đủ trình độ kinh nghiệm khi tham gia kết
  hợp đồng ở một thị trường mới hay mắc phải sai lầm gây bất lợi cho mình.
  + Khối lượng hàng hoá khi tham giao giao dịch thường phải lớn thì mới thể đắp
  được chi phí trong việc giao dịch.
  Như khi tham gia xuất khẩu trực tiếp phải chuẩn bị tốt một số công việc. Nghiên cứu
  hiểu kỹ về bạn hàng, loại hàng hoá định mua bán, các điều kiện giao dịch đưa ra trao
  đổi, cần phải xác định rõ mục tiêu yêu cầu của công việc. Lựa chọn người có đủ năng
  lực tham gia giao dịch, cần nhắc khối lượng hàng hoá, dịch vụ cần thiết để công việc
  giao dịch có hiệu quả.
  Xuất khẩu uỷ thác
  Đây là hình thức kinh doanh trong đó đơn vị XNK đóng vai trò là người trung gian thay
  cho đơn vị sản xuất tiến hành ký kết hợp đồng xuất khẩu, tiến hành làm các thủ tục cần
  thiết để xuất khẩu do đó nhà sản xuất và qua đó được hưởng một số tiền nhất định gọi là
  phí uỷ thác.
  Hình thức này bao gồm các bước sau:
  + Ký kết hợp đồng xuất khẩu uỷ thác với đơn vị trong nước.
  + Ký hợp đồng xuất khẩu, giao hàng và thanh toán tiền hàng bên nước ngoài.
  + Nhận phí uy thác xuất khẩu từ đơn vị trong nước.
  Ưu điểm của phương thức này:
  Những người nhận uỷ thác hiểu tình hình thị trường pháp luật tập quán địa phương,
  do đó họ có khả năng đẩy mạnh việc buôn bán và thanh tránh bớt uỷ thác cho người uỷ
  thác.
  Đối với người nhận uỷ thác là không cần bỏ vốn vào kinh doanh tạo ra công ăn việc làm
  cho nhân viên đồng thời cũng thu được một khoản tiền đáng kể.
  Tuy nhiên, việc sử dụng trung gian bên cạnh mặt tích cực như đã nói trên còn những
  han chế đáng kể như :
  Các hình thức xuất khẩu chủ yếu
  2/7
 • - Công ty kinh doanh XNK mất đi sự liên kết trực tiếp với thị trường thường phải đáp
  ứng những yêu sách của người trung gian.
  - Lợi nhuận bị chia sẻ
  Buôn bán đối lưu (Counter – trade)
  a. Khái niệm: Buôn bán đối lưu một trong những phương thức giao dịch xuất khẩu
  trong xuất khẩu kết hợp chặc chẽ với nhập khẩu, người bán hàng đồng thời là ngời mua,
  lượng trao đổi với nhau có giá trị tương đương. Trong phương thức xuất khẩu này mục
  tiêu thu về một lượng hàng hoá giá trị tương đương. đặc điểm này phương
  thức này còn có tên gọi khác như xuất nhập khẩu liên kết, hay hàng đổi hàng.
  b. Yêu cầu:
  Các bên tham gia buôn bán đối lưu luôn luôn phải quan tâm đến sự cân bằng trong trao
  đổi hàng hoá. Sự cần bằng này được thể hiện ở những khía cạnh sau:
  - Cân bằng về mặt hàng: mặt hàng quý đổi lấy mặt hàng quý, mặt hàng tồn kho đổi lấy
  mặt hàng tồn kho khó bán.
  - Cân bằng về giá cả so với giá thực tế nếu giá hàng nhập cao thì khi xuất đối phương
  giá hàng xuất khẩu cũng phải được tính cao tương ứng và ngược lại.
  - Cân bằng về tổng giá trị hàng giao cho nhau:
  - Cân bằng về điều kiện giao hàng: nếu xuất khẩu CIF phải nhập khẩu CIF.
  c. Các loại hình buôn bán đối lưu
  Buôn bán đối lưu ra đời từ lâu trong lịch sử quan hệ hàng hoá tiền tệ, trong đó sớm nhất
  là hàng đổi dàng và trao đổi bù trừ.
  Nghiệp vụ hàng đổi hàng (barter): ở hai bên trao đổi trực tiếp với nhau nhưng hàng hoá
  có giá trị tương đương, việc giao hàng diễn ra hầu như đồng thời. Tuy nhiên trong hoạt
  động đổi hàng hiện đại người ta có thể sử dụng tiền để thành toán một phần tiêng hàng
  hơn nữa có thể thu hút 3-4 bên tham gia.
  Nghiệp vụ trừ (Compensation) hai bên trao đổi hàng hoá với nhau trên sở ghi trị
  giá hàng giao, đến cuối kỳ hạn hạn, hai bên mới đối chiếu sổ sách, đối chiếu với giá trị
  giao và giá trị nhận. Số dư thì số tiền đó được giữ lại để chi trả theo yêu cầu của bên chủ
  nợ.
  Các hình thức xuất khẩu chủ yếu
  3/7

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2017 , 23:37

Mô tả tài liệu:

Các hình thức xuất khẩu chủ yếu

Các hình thức xuất khẩu chủ yếu Trên thị trường thế giới, các nhà buôn giao dịch với nhau theo những cách thức nhất định. Ứngvới mỗi phương thức xuất khẩu có đặc điểm riêng. Kỹ thuật tiến hành riêng Tuy nhiên trong thực tế xuất khẩu thường sử dụng một trong những phương thức chủ yếu sau: Xuất khẩu trực tiếp Khái niệm trực tiếp là việc xuất khẩu các loại hàng hoá và dịch vụ do chính doanh nghiệp sản xuất ra hoặc thu mua từ các đơn vị sản xuất trong nước tới khách hàng nước ngoài thông qua các tổ chức cuả mình. Trong trường hợp doanh nghiệp tham gia xuất khẩu là doanh nghiệp thương mại không tự sản xuất ra sản phẩm thì việc xuất khẩu bao gồm hai công đoạn:

Tin mới nhất

Trang