Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Lê Tình Thứ hai, Tháng 5 8, 2017 - 10:27
2 Lê Tình Thứ hai, Tháng 5 8, 2017 - 10:27
3 Nguyễn Thị Thùy Linh Thứ năm, Tháng 6 14, 2018 - 14:49
4 Nguyễn Thị Thùy Linh Thứ năm, Tháng 6 14, 2018 - 14:49
5 Nguyễn Thị Thùy Linh Thứ năm, Tháng 6 14, 2018 - 14:49

Bộ tài liệu NÓI ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh A2

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 110
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 18 | Loại file: PDF
 • -
  - where are the flying lessons?
  ( Lp hc bay 
  - how much does it cost?
  
  - Are there good teachers?
  
   
  - Are the lessons for everyone?
  (Lp h 
   
  không?)
  - ?
     
  They are at 
  ( ng bay Black)
  It is £ 100 each
  (
   )
  Yes, there are (
  )
  
  (  
   )
  - It is 925876
  -  
  
  - what can you see?
  
  
  - Is it a short trip?
  
  
  
   
  - is there a trip on Mondays?
  
  
  
  It is Blue Sky Tour
  (Tên nó Blue Sky Tour)
  We can see rivers and forests
  (Có th xem
  
  
  )
  - Yes it is (The trip takes 30 minutes)
  
   
  
  - No, there  (Không)