Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Lam Minh Khang Thứ năm, Tháng 1 5, 2017 - 15:51
2 Lam Minh Khang Thứ năm, Tháng 1 5, 2017 - 16:02
3 Dinh Pham Thứ tư, Tháng 5 17, 2017 - 21:16

Bộ đề thi Violympic toán lớp 3 năm 2016

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 43
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 44 | Loại file: DOC
 • B đ thi Violympic Toán l p 3 năm 2015-2016
  Vòng 1:
  Ph n 1: S p x p ế
  Ch n các giá tr theo th t tăng d n:
  Ph n 2: Đi tìm kho báu
  Câu 1: 628 là s li n tr c c a s nào? ướ
  Câu 2: 347 là s li n sau c a s nào?
  Câu 3: Năm m tr c b 46 tu i. B h n con 28 tu i. H i hi n nay con bao nhiêuướ ơ
  tu i?
  Câu 4: S g m ba ch c, b n đ n v và chín trăm đ c vi t là .... ơ ượ ế
  Câu 5: S bé nh t trong các s : 218; 128; 812; 324; 416; 134 là: ...
  Câu 6: Ch 9 phong k o cao su, bi t m i phong k o 5 cái k o. Ch cho em 8 cái, ế
  h i ch còn l i bao nhiêu cái k o?
  Câu 7: Đi n s thích h p vào ch (...)
  139 = 100 + ... + 9
  Câu 8: Tìm m t s bi t l y s đó b t đi 125 r i c ng v i 312 thì b ng 842. ế
  Câu 9: Đi n d u <; > ho c = vào ch (...)
  40 + 200 .... 239
  Câu 10: Đi n d u <; > ho c = vào ch (...)
  315 - 15 .... 290 + 10
  Câu 11: M t c a hàng 569m v i g m hai lo i v i đ v i xanh. Bi t v i xanh ế
  215m. H i c a hàng có bao nhiêu mét v i đ ?
 • Câu 12: Đi n d u >; < ho c = vào ch (...)
  620 - 20 .... 500 + 100 + 1
  Câu 13: Hi u hai s b ng 795. N u gi m s b tr đi 121 đ n v tăng s tr 302 ế ơ
  đ n v thì hi u m i b ng bao nhiêu?ơ
  Câu 14: Kho th nh t ch a 321kg thóc, kho th hai ch a 212kg thóc, kho th ba ch a
  nhi u h n kho th nh t 35kg thóc. H i c ba kho thóc ch a bao nhiêu kilogam thóc? ơ ư
  Ph n 3: Hãy đi n s thích h p vào ch .... nhé!
  Câu 1: 28 + 49 + 15 = ...
  Câu 2: 5 x 9 - 16 = ....
  Câu 3: 28 : 4 + 79 = ....
  Câu 4: 2 x 2 x 9 = ....
  Câu 5: 400 + 60 + 5 = ...
  Câu 6: 123 + 555 = ....
  Câu 7: Tìm x, bi t: x + 216 = 586ế
  Câu 8: Có bao nhiêu s ch n liên ti p t 312 đ n 324? ế ế
  Câu 9: T ba ch s 1; 2; 8 có th l p đ c bao nhiêu s có ba ch s khác nhau? ượ
  Câu 10: Tìm x, bi t 102 + 354 + x = 969. ế
  Vòng 2
  Bài 1: Ch n các c p có giá tr b ng nhau:
  Bài 2: V t ch ng ng i v tượ ướ
  Câu 1: Đi n d u >, < ho c = vào ch (...)
 • 203 + 345 .... 423 + 116
  Câu 2: Mai g p đ c 115 ngôi sao, Lan g p đ c 182 ngôi sao. H i c hai b n g p ượ ượ
  đ c bao nhiêu ngôi sao?ượ
  Câu 3: Đi n d u >; < ho c = vào ch (...)
  687 - 252 ..... 596 - 150
  Câu 4: Tính 36 : 4 : 3 = ....
  Câu 5: Tính: 205 + 45 = .....
  Câu 6: Tính 643 - 427 = ....
  Câu 7: Tính 2 x 2 x 7 = ....
  Câu 8: C a hàng sách A 225 cu n sách, c a hàng sách B 342 cu n sách. H i c
  hai c a hàng có bao nhiêu cu n sách?
  Câu 9: Đi n d u >; < ho c = vào ch (...)
  765 - 341 .... 321 + 103
  Câu 10: Tìm x, bi t x + 294 = 637.ế
  Bài 3: Cóc vàng tài ba
  Câu 1: 379 là s li n tr c c a s nào? ướ
  A. 378 B. 380 C. 381 D. 376
  Câu 2: S g m tám trăm, chín ch c, ba đ n v vi t là: ơ ế
  A. 893 B. 839 C. 938 D. 983
  Câu 3: M t đ i đ ng di n th d c 152 nam 106 n . H i đ i đ ng di n th d c ế
  đó có bao nhiêu ng i?ườ
  A. 258 B . 208 C. 248 D. 268
  Câu 4: Tính đ dài đ ng g p khúc ABC. ườ
  A. 297cm B. 387cm C. 397cm D. 392cm
  Câu 5: Tìm x, bi t x - 215 = 342.ế
  A. 557 B. 640 C. 647 D. 547
  Câu 6: Thùng d u th nh t 287 lít d u. Thùng th hai ch a 462 lít d u. V y c hai
  thùng ch a s lít d u là:
  A. 644 B. 744 C. 749 D. 649
  Câu 7: Tính: 4 x 8 + 584 = .....

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2016 , 16:43

Mô tả tài liệu:

Bộ đề thi Violympic toán lớp 3 năm 2016

Bộ đề thi Violympic toán lớp 3 năm 2016

Tin mới nhất

Trang