Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hấn Nguyễn Thứ sáu, Tháng 5 6, 2016 - 20:39
2 Hấn Nguyễn Thứ sáu, Tháng 5 6, 2016 - 20:39
3 Nguyễn Thanh Tuyền Thứ sáu, Tháng 5 6, 2016 - 23:51

BỘ ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 LỚP 2 CÁC MÔN

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 66
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 13 | Loại file: DOC
 • Đ S 1
  Câu 1: Vi t s d i m i hình sau cho thích h p: (1 đi m)ế ướ
  Câu 2: (1 đi m)
  Câu 3: (2 đi m)
  a) Tính:
  b) Tính nh m:
  36 : 4 = 5
  5 = 60 : 3 =
  3
  7 = 20 : 2 = 9
  5 =
  Câu 4: Vi t s thích h p vào ch ch m: (1 đi m)ế
  3m = … cm 40mm = … cm
  1000m = … km 70dm = … m
  Câu 5: Đàn gà có 275 con, đàn v t ít h n đàn gà 21 con. H i đàn v t có bao nhiêu ơ
  con? (1 đi m)
  Câu 6: (1 đi m) Hình v bên có:
  a) … hình tam giác …
  b) … hình t giác …
 • Câu 7: Tính: (1 đi m)
  100 đ ng + 500 đ ng = 800 đ ng + 100 đ ng =
  1000 đ ng − 200 đ ng = 900 đ ng – 400 đ ng =
  Câu 8: (1 đi m)
  Câu 9: N i □ v i s ○ cho thích h p: (1 đi m)
 • Đ S 2
  Câu 1: S ? (1 đi m)
  a) 462 ; … ; … ; 465 ; 466 ; … ; … ; … ; 470
  b) 991 ; … ; 993 ; … ; … ; 996 ; … ; 998 ; …
  Câu 2: (1 đi m)
  a) Vi t các s 543 , 345 , 453 , 534 theo th t t bé đ n l n.ế ế
  b) Vi t các s 610 , 478 , 461 , 915 theo th t t l n đ n bé.ế ế
  Câu 3: (1 đi m)
  Câu 4: Đ t tính r i tính: (1 đi m)
  53 + 714 896 – 622 773 – 61 121 + 58
  ……….. ……….. ……….. ………..
  ……….. ……….. ……….. ………..
  Câu 5: Tính nh m: (2 đi m)
  90 : 3 = 4
  6 : 3 =
  20
  2 = 40 : 4
  5 =
  80 : 2 = 4
  9 + 7 =
  7
  5 = 21 : 3
  2 =
  Câu 6: Vi t s thích h p vào ch ô ch m: (1 đi m)ế
  6cm = … mm 80dm = … m
  5m = … dm 1000mm = … m
  Câu 7: B cao 172cm, m th p h n b 11cm. H i m cao bao nhiêu xăng-ti- ơ
  mét? (1 đi m)
  Câu 8: Hình v bên có: (1 đi m)
  a) … hình tam giác
  b) … hình t giác

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2016 , 16:55

Mô tả tài liệu:

BỘ ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 LỚP 2 CÁC MÔN

BỘ ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 LỚP 2 CÁC MÔN

Tin mới nhất

Trang