Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 bảo trâm Thứ bảy, Tháng 4 9, 2016 - 17:59
2 nguyennhu yen Thứ tư, Tháng 5 18, 2016 - 10:58
3 nguyennhu yen Thứ tư, Tháng 5 18, 2016 - 10:58
4 nguyennhu yen Thứ tư, Tháng 5 18, 2016 - 10:58
5 KIM ANH K45 KTQD Thứ năm, Tháng 8 11, 2016 - 19:09
6 Bui Thu Chủ nhật, Tháng 2 5, 2017 - 13:07
7 nguyễn thế hoàng Thứ năm, Tháng 2 9, 2017 - 22:38
8 hoanganh duc Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 14:56
9 Nguyen Thanh Duoc Thứ sáu, Tháng 3 10, 2017 - 22:07
10 Nguyen Thanh Duoc Thứ sáu, Tháng 3 10, 2017 - 22:07

Trang

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại ngân hàng agribank

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 226
20
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 59 | Loại file: DOC
 • B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
  TR NG Đ I H C Đ I NAM
  KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
  BÁO CÁO TH C T P
  Gi ng viên h ng d n: Th.s NGUY N TH H NG LAN  
  Sinh viên th c hi n: KH NG GIÁNG MY
  L p: TCND 05-01
  Khóa: 5(2011-2015)
  H : Chính quy
  Hà N i, năm 2015
  0
 • L I C M N
  L i đ u tiên, Em xin chân thành c m n quý Th y, trong ơ Khoa
  Tài chính Ngân hàng, Tr ng Đ i ườ h c Đ i Nam đã t n tình truy n đ t ki n ế
  th c trong nh ng năm em h c t p. V i v n ki n th c đ c ti p thu trong ế ượ ế
  quá trình h c không ch là n n t ng cho quá trình nghiên c u mà còn là hành
  trang quí báu đ em b c vào đ i m t cách v ng ch c và t tin. ướ
  Em chân thành c m n Ban giám đ c ơ Ngân hàng Nông Nghi p &
  Phát tri n Nông thôn Chi nhánh B c N i đã cho phép t o đi u ki n
  thu n l i đ em th c t p t i Ngân hàng. Trong quá trình th c t p t i Ngân
  hàng em đã h c đ c r t nhi u đi u b ích cho b n thân đ ng th i giúp em ượ
  rèn luy n thêm đ c nh ng k năng, kinh nghi m th c t . Em xin c m n ượ ế ơ
  các bác, các anh ch công tác t i Phòng Tín D ng, đ c bi t ch Ngy n
  B o Khánh đã h ng d n nhi t tình, giúp đ t o đi u ki n đ em hoàn ướ
  thành t t kì th c t p này.
  Đ hoàn thành báo cáo th c t p này, em xin t lòng bi t n sâu s c ế ơ
  đ n ThS. Nguy n Th H ng Lan đã t n tình h ng d n trong su t quáế ươ ướ
  trình vi t Báo cáo ế th c t p.
  Cu i cùng em kính chúc quý Th y, d i dào s c kh e thành
  công trong s nghi p cao quý. Đ ng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Ch trong
  Ngân hàng Agribank Chi nhánh B c N i luôn d i dào s c kh e, đ t
  đ c nhi u thành công t t đ p trong công vi c.ượ
  Em trân tr ng c m n! ơ
  Sinh viên
  1
 • Kh ng Giáng My
  DANH M C CÁC T VI T T T
  NHNo & PTNT Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông
  thôn
  NHNN Ngân hàng Nhà n cướ
  NHTM Ngân hàng th ng m iươ
  KT-NQ K toán ngân quế
  CBCNV Cán b công nhân viên
  DN Doanh nghi p
  NH Ngân hàng
  TCTD T ch c tín d ng
  2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2016 , 15:08

Mô tả tài liệu:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại ngân hàng agribank

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng tại ngân hàng agribank (ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn)

Tin mới nhất

Trang