Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 gia doc Thứ tư, Tháng 5 11, 2016 - 10:09
2 Phạm Minh Tuấn Thứ ba, Tháng 7 5, 2016 - 11:51
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:20
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:20
5 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:20
6 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:20
7 Nhật Tiến Thứ ba, Tháng 2 28, 2017 - 10:10
8 Nhật Tiến Thứ ba, Tháng 2 28, 2017 - 10:10
9 Nhật Tiến Thứ ba, Tháng 2 28, 2017 - 10:10
10 Ngô Trí Thứ sáu, Tháng 3 10, 2017 - 23:26

Trang

Báo cáo công tác kế toán tại Công ty TNHH số 6 Đông Đô.doc

Ảnh của bocapxanhtp
Kết Nối(369 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 140
17
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 28 | Loại file: DOC
 • Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N iườ Khoa: K toán - Ki m ế
  Toán
  TR NG Đ I H C CÔNG NGHI P HÀ N IƯỜ
  KHOA: K TOÁN – KI M TOÁN
  --------------- o0o ----------------
  BÁO CÁO TH C T P T T NGHI P
  Tên công ty: CÔNG TY TNHH S 6 ĐÔNG ĐÔ
  Đ a Ch : 52 Nguy n Trãi – Thanh Xuân – Hà N i
  Giáo viên h ng d n: Th c sĩ Cao H ng H nhướ
  Sinh viên th c hi n: Hà Th Ánh Tuy t ế
  Mã sinh viên: 0547 07 4358
  L p: Liên thông CĐ - ĐH K TOÁN 51 - KHÓA 5
  Hà N i - 2013
  Sinh viên: Hà Th Ánh Tuy t ế Báo Cáo T t Nghi p
  L p: Liên thông CĐ – ĐH k toán 51 – Khóa 5 ế
  1
 • Tr ng Đ i H c Công Nghi p Hà N iườ Khoa: K toán - Ki m ế
  Toán
  L I NÓI Đ U
  C ch th tr ng quy lu t kh t khe c a bu c các công ty xâyơ ế ườ
  d ng mu n t n t i phát tri n ph i không ng ng đ i m i hoàn thi n
  công tác k toán. Trong đó vi c xác đ nh các y u t đ u vào h p sao choế ế
  k t qu đ u ra cao nh t v i giá c ch t l ng s n ph m s c hút đ iế ượ
  v i ng i s d ng là v n đ quan tâm hàng đ u c a các nhà qu n lý. ườ
  m t đ n v xây d ng v i ch c năng t o ra các công trình xây ơ
  d ng, Công ty TNHH s 6 Đông Đô đã không ng ng tr ng thành đ t ưở
  đ c nh ng thành t u đáng k , v i l c l ng cán b công nhân viên hùngượ ượ
  h u, lành ngh , tâm huy t v i ngh nghi p..... có đ c nh ng thành qu đó ế ượ
  công ty cũng ph i tr i qua r t nhi u khó khăn t khi m i thành l p nh : ư
  Thi u trang thi t b thi công, ph ng ti n máy móc hi n đ i, đ i ngũ nhânế ế ươ
  công lành ngh .
  Đ kh c ph c khó khăn c a nh ng ngày m i thành l p, t n t i
  đ ng v ng đ c trong c ch th tr ng công ty đã nhanh chóng ki n toàn ượ ơ ế ườ
  b máy t ch c mua s m trang thi t b thi công đ c bi t nhi u bi n ế
  pháp đ i m i và hoàn thi n công tác h ch toán k toán nguyên v t li u. ế
  V i m t đ n v xây d ng, y u t c b n đ đ m b o quá trình thi ơ ế ơ
  công đ c ti n hành bình th ng đó v t li u, công cu, d ng c . C sượ ế ườ ơ
  đ t o nên hình thái v t ch t c a s n ph m trong Công ty, chi phí v
  nguyên v t li u th ng chi m t tr ng l n trong t ng chi phí đ s n xu t ườ ế
  ra s n ph m, tác đ ng r t l n đ n hi u qu c a quá trình thi công ế
  công trình. B i v y mà sau khi đã có m t dây truy n s n xu t hi n đ i, m t
  l c l ng