Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Hien Thứ tư, Tháng 8 31, 2016 - 21:43
2 Nguyen Ruby Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 10:41

Bài văn tả dòng sông - Tập làm văn lớp 5

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 380
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 26 | Loại file: DOC
 • Đ bài: T dòng sông quê em.
  Bài tham kh o 1
  Tu i th c a em g n li n v i nh ng c nh đ p c a quê ơ
  h ng. Đó nh ng cánh đ ng lúa th ng cánh bay hay conươ
  đ ng quen thu c in d u chân quen.... nh ng g n gũi thânườ ư
  thi t nh t v n dòng sông nh đ y p ti ng c i c a b n trế ế ườ
  chúng em m i bu i chi u hè.
  Con sông m t nhánh c a sông H ng. ch y qua bao
  nhiêu xóm làng, qua nh ng cánh đ ng xanh m t lúa khoai r i ướ
  ch y qua làng em. Con sông nh l ng đi tr c v đ p c a m ư ặ ướ
  làng. Nó tr m ngâm ph n chi u nh ng hàng tre đ bóng mát r i ế ượ
  xu ng đôi b .
  Bu i sáng dòng sông nh m t d i l a đào th t tha. Tr a v , ư ướ ư
  n ng đ xu ng làm m t sông l p loáng m t màu n ng chói
  chang. Trên nh ng cành tre bên b , m t bói lông xanh bi c ế
  hay m t m t chú lông tr ng nh vôi đang lim dim ng m bóng ư
  mình d i n c. Chi u chi u, b n tr chúng em r nhau ra sôngướ ướ
  t m. Chúng em đùa ngh ch v y vùng làm n c b n tung toé. Phía ướ
  cu i sông v ng lên ti ng lanh canh c a bácthuy n chài đánh ế
  cálàm r n c khúc sông. Bu i t i, ông trăng tròn vành v nh
  nhô lên kh i r ng tre in bóng xu ng m t sôngthì dòng sông tr
  thành m t đ ng trăng lung linh dát vàng. M i khi h c bài xong, ườ
  em các b n r nhau ra b sông hóng mát. Ng i trên b sông
 • ng m c nh h ng nh ng làn gió mát r i t sông đ a lên, ưở ượ ư
  lòng em th nh th i, s ng khoái đ n vô cùng. ơ ế
  Em yêu dòng sông nh yêu ng i m hi n. Sau này th iư ườ
  gian làm phai m nh ng k ni m th i th u nh ng hình nh ơ ư
  dòng sông quê h ng mãi mãi in sâu trong tâm trí em.ươ
  Bài tham kh o 2
  “Quê h ng” hai ti ng nghe sao thân th ng chi l ! Quêươ ế ươ
  h ng n i đã nhi u k ni m đ p v i chúng ta. V i m iươ ơ
  ng i quê h ng th cánh đ ng lúa trĩu bông, con di uườ ươ
  no gió bay cao trên b u tr i xanh th m… Còn quê h ng c a em ươ
  ngôi làng nh v i dòng sông hi n hòa u n khúc quanh làng, đã
  g n bó v i em nhi u k ni m đ p th i th u. ơ
  T lúc còn bé, em đã thích sông (nhà em c nh dòng sông).
  Em th ng ng i b sông ôn bài, v , khi còn làm th n aườ ơ
  ho c ng m sông. Qu th t dòng sông quê em đ p l m. Sáng
  s m, em đi h c ngang qua chi c c u b c trên sông. Lúc y, dòng ế
  sông v n còn ph m t màn s ng m ng, im lìm trong gi c ng ươ
  say. Khi em đi h c v , sông g n g n, lăn tăn nh chào em. Em ư
  m m c i: , chào sông nhé!” vào lúc tr a n ng g t, c xóm ườ ư
  im l ng, chìm vào gi c ng tr a, đ xua đi cái nóng oi c a mùa ư ế
  hè, em nh y ùm xu ng sông, l n ng p trong làn n c mát, trong ướ
  veo. Dòng sông nh p nhô, vu t ve, ch i đùa cùng em. Bây gi , ơ
  em đã bi t b i gi i th mà nh l i lúc tr c, bu n c i quá. L nế ơ ế ướ ườ
 • y, em ch a bi t b i, mu n t m mà ch ng dám xu ng n c, ch ư ế ơ ướ
  quanh qu n trên b . Nào ng tr t chân, nhào xu ng n c. ượ ướ
  Th u ng m t b ng n c no nê. Còn gi đây, đã có lúc b nế ướ
  em nh con rái cá. b i gi i th m i th ch i đùaư ơ ế ơ
  cùng sông ch , ph i không sông? Em ch i đùa th a thích, v t l c ơ
  bình cài lên mái tóc sũng n c. Bông hoa tim tím còn v ngướ ươ
  nh ng gi t n c long lanh th t đ p. Quà c a sông dành cho em ướ
  đ y!
  Lúc hoàng hôn, khi v ng thái d ng s p khu t sau ng n núi, ươ
  dòng sông c a em mang m t màu đ s m, r t đ p. Nh ng đàn cá
  cung v i tr v “nhà” b i th t nhanh làm xao đ ng c m t ơ
  n c. Còn bu i t i cũng th t đ p, nh t vào các đêm trăngướ
  sáng. Trăng sáng ng i, tròn vành v nh nh m t chi c đĩa vàng, ư ế
  soi bóng xu ng dòng sông. Dòng sông nh n đ c ánh sáng dìu ượ
  d u c a trăng tr nên bàng b c, l p lánh. Gió th i l ng l ng, mát
  m cùng. Em ng i đó, say nhìn sông, nhìn dòng sông yêu
  dâu c a em.
  Th đ y! Dòng sông quê em đ p nh th đ y. Các b n ế ư ế
  thích không? Riêng em, tuy gi đây đã xa dòng sông thân yêu,
  s ng ch n th thành xa hoa nh ng không bao gi em quên đ c ư ượ
  dòng sông. Đ i v i em, sông m t ng i b n d th ng, d u ườ ươ
  dàng ch không l ng l y kiêu sa. Sông luôn đem đ n s vui thích ế
  cho em. T i đ n, hình nh “dòng sông b c” l p lánh d i ánh ế ướ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2016 , 10:07

Mô tả tài liệu:

Bài văn tả dòng sông - Tập làm văn lớp 5

Đ bài: T dòng sông quê em.ề ảBài tham kh o 1ảTu i th c a em g n li n v i nh ng c nh đ p c a quêổ ơ ủ ắ ề ớ ữ ả ẹ ủh ng. Đó là nh ng cánh đ ng lúa th ng cánh cò bay hay conươ ữ ồ ẳđ ng quen thu c in d u chân quen.... nh ng g n gũi và thânườ ộ ấ ư ầthi t nh t v n là dòng sông nh đ y p ti ng c i c a b n trế ấ ẫ ỏ ầ ắ ế ườ ủ ọ ẻchúng em m i bu i chi u hè.ỗ ổ ềCon sông là m t nhánh c a sông H ng. Nó ch y qua baoộ ủ ồ ảnhiêu xóm làng, qua nh ng cánh đ ng xanh m t lúa khoai r iữ ồ ướ ồch y qua làng em. Con sông nh l ng đi tr c v đ p c a xómả ư ặ ướ ẻ ẹ ủlàng. Nó tr m ngâm ph n chi u nh ng hàng tre đ bóng mát r iầ ả ế ữ ỏ ượxu ng đôi b .ố ờBu i sáng dòng sông nh m t d i l a đào th t tha. Tr a v ,ổ ư ộ ả ụ ướ ư ền ng đ xu ng làm m t sông l p loáng m t màu n ng chóiắ ổ ố ặ ấ ộ ắchang. Trên nh ng cành tre bên b , m t gã bói cá lông xanh bi cữ ờ ộ ếhay m t m t chú cò lông tr ng nh vôi đang lim dim ng m bóngộ ộ ắ ư ắmình d i n c. Chi u chi u, b n tr chúng em r nhau ra sôngướ ướ ề ề ọ ẻ ủt m. Chúng em đùa ngh ch v y vùng làm n c b n tung toé. Phíaắ ị ẫ ướ ắcu i sông v ng lên ti ng gõ lanh canh c a bácthuy n chài đánhố ọ ế ủ ềcálàm r n rã c khúc sông. Bu i t i, ông trăng tròn vành v nhộ ả ổ ố ạnhô lên kh i r ng tre in bóng xu ng m t sôngthì dòng sông trỏ ặ ố ặ ởthành m t đ ng trăng lung linh dát vàng. M i khi h c bài xong,ộ ườ ỗ ọem và các b n r nhau ra b sông hóng mát. Ng i trên b sôngạ ủ ờ ồ ờ

Tin mới nhất

Trang