Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Tran Thu Thứ năm, Tháng 9 3, 2015 - 12:33
2 Tran Thu Thứ năm, Tháng 9 3, 2015 - 13:03
3 Hoàng Thắng Thứ hai, Tháng 11 9, 2015 - 15:09
4 vu hoang Thứ sáu, Tháng 12 18, 2015 - 08:39
5 Sao Long Thứ ba, Tháng 1 12, 2016 - 02:02
6 phan huu Tuan Thứ năm, Tháng 2 18, 2016 - 22:44
7 Nguyen Thien Thứ hai, Tháng 2 22, 2016 - 19:58
8 Nguyen Thien Thứ hai, Tháng 2 22, 2016 - 19:58
9 Can Phan Tấn Thứ hai, Tháng 2 22, 2016 - 21:48
10 Can Phan Tấn Thứ hai, Tháng 2 22, 2016 - 21:48

Trang

Bài thuyết trình về website thương mại điện tử

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 949
76
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 33 | Loại file: PPT
 • NHÓM
  13
  Lớp: Kĩ năng thuyết trình
  _ 1
  Giảng viên: PGS.TS.
  Dương Thị Liễu
  BÀI THUYẾT
  TRÌNH