Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Bài thuyết trình Điều hành ngân quỹ quốc gia

Ảnh của bocapxanhtp
Kết Nối(369 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 13
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 23 | Loại file: PPT
 • LOGO
  Môn : K TOÁN KHO B C
  GVHD : Cô S ngươ
  L p : I15K01B
  Nhóm : 04
 • DANH SÁCH B NG PHÂN CÔNG
  www.thmemgallery.com
  Company Logo
  STT H và tên Mã SV N i dung ph trách
  01 Chiêm Lê T ng Huyườ Ph trách t ng quát v n i
  dung
  02 Ph m Th Lan H ng ươ I15K01B4091 Thi t k slideế ế
  03 Nguy n Th Thanh
  Tuy n
  I15K01B4139 Ph n n i dung 1
  04 Th Kim Tuy n I15K01B4081 Ph n n i dung 1
  05 Nguy n Th Di m My I15K01B4082 Ph n n i dung 1
  06 Anh Huy Ph n n i dung 2 , Thuy t trìnhế
  07 Nh Ýư Ph n n i dung 2
  08 Oanh Ph n n i dung 2
  09 H nh Ph n n i dung 3
  10 Thu Ph n n i dung 3
  11 H ngươ Ph n n i dung 3
  12 Th H ng Ph n n i dung 4
 • T NG QUAN V BÀI THUY T TRÌNH
  B C C BÀI
  M t
  s
  khái
  ni m
  c b nơ
  Thu
  NSNN
  Chi
  NSNN
  M c
  tiêu,
  gi i
  pháp

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2016 , 07:49

Mô tả tài liệu:

Bài thuyết trình Điều hành ngân quỹ quốc gia

Bài thuyết trình Điều hành ngân quỹ quốc gia

Tin mới nhất

Trang