Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hoc Ham Thứ hai, Tháng 2 29, 2016 - 14:33
2 Quốc Hùng Thứ hai, Tháng 4 4, 2016 - 12:35
3 Quốc Hùng Thứ hai, Tháng 4 4, 2016 - 12:35
4 Quốc Hùng Thứ hai, Tháng 4 4, 2016 - 12:37

Bài tập thuyết trình: Công nghệ Wifi tại Việt Nam

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 69
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 31 | Loại file: DOC
 • Bài t p thuy t trình ế
  Đ tài: Công ngh Wifi t i Vi t Nam
  Các thành viên: 1. Văn Hùng S n l p Nh t ơ
  2. Nguy n Th Bích Th o l p Anh 1
  3. Bùi Mai Linh l p Anh 1
  4. Hoàng Th Quỳnh l p Anh 1
  5. Tr n Th Hân l p Anh 1
  6. Nguy n Th Luy n l p Anh 1 ế
  7. Th Nguy t Minh l p Anh 1
  8. Nguy n Th Hi n l p Anh 1
  9. Lê Th Thu H ng l p Anh 1
  10. Tr n Thu D ng l p Anh 2 ươ
  1
 • I. Lý do l a ch n đ tài:
  Công ngh Wifi t i Vi t Nam th i đi m hi n t i còn r t
  m i, nh ng nhu c u s d ng Wifi đang tăng lên nhanh chóng t i ư
  các nhà hàng, khách s n, các quán phê... Nh ng n i này cung ơ
  c p Wifi mi n phí cho khách hàng.
  S l ng ng i s d ng máy tính xách ty cũng đang tăng lên ượ ườ
  nhanh chóng. Ngay c nh ng máy đang tràn ng p trên th
  tr ng cũng s n ch c năng nh n sóng Wifi không c nườ
  thiét b kèm theo.
  Các s n ph m đi n t khác nh đi n tho i di đ ng, thi t b ư ế
  nh n tin... cũng đang tích h p tính năng Wifi. Máy tính đ bàn
  cũng th nâng c p tính năng Wifi d dàng v i b đi u h p
  Wifi giá r g n thêm, giúp ng i s d ng truy c p internet ườ
  không c n n i tr c ti p vào dây cáp m ng n a. ế
  Hãy tưởng tượng nhng kh năng kết ni công ngh
  WIFI th mang đến cho bn. Vi máy tính xách tay, gi đây,
  bn th gi nhn e-mail t bt c v trí nào trong toà nhà,
  kết ni ti h thng mng ca văn phòng bn t mt sân bay,
  trong mt quán phê nào đó, hoc trao đi các file d liu,
  trình din trong mt phòng hi tho. Tt c nhng công vic đó
  th được thc hin nhanh chóng tin li mà không cn
  phi lo lng đi tìm mt đim ni dây nào. Thm chí, trong mt
  văn phòng, gi đây, không còn phi lo lng v nhng vn đ ni
  dây cáp mng cho nhng nhân viên mi, không còn phi lo lng
  v thiết lp thêm các hub hay router, nhng vn đ vn đã khá
  phc tp. Ngay c các h gia đình, nhân cũng cơ hi s
  dng dch v WI-FI không phi lo lng đến các loi dây ni
  mng.
  Cùng v i s phát tri n nhanh chóng c a internet t c đ cao
  (ADSL, cáp) dùng t i nhà riêng t i văn phòng, nhu c u chia s
  k t n i m t cách nhanh chóng, d dàng, hi u qu đang tr nênế
  quan tr ng h n bao gi h t. ơ ế
  T ng lai c a d ch v Wifi r t kh quan cũng nh các s nươ ư
  ph m không dây khác đã t ng phát tri n t i Vi t Nam tr c đây ướ
  nh đi n tho i di đ ng trong th p niên v a qua. Đi u này thư
  2
 • hi n nhu c u s d ng các d ch v di đ ng đang gia tăng trong
  m i khía c nh c a ngành công ngh thông tin và truy n thông.
  Wifi đ c x p vào b ng x p h ng “Xu h ng 10 công nghượ ế ế ườ
  hàng đ u” theo Mercury News - m t t báo in báo đi n t l n
  nh t Silicon Valley.
  Nh v y, có th nói r ng công ngh Wifi là m t b c đ t pháư ướ
  c a ngành công ngh thông tin trong th k 21 này. Đây m t ế
  công ngh có tính ng d ng cao do v y đòi h i s nghiên c u r t
  kĩ càng, và có t m chuyên môn.
  Chúng tôi l a ch n đ thuy t trình không ch mu n gi i đem ế
  đ n cho các b n cái nhìn sâu s c v công ngh Wifi nói chung màế
  còn mu n cùng các b n th o lu n v v n đ công ngh Wifi
  Vi t Nam hi n nay.
  II. L ch s Wifi:
  1. L ch s tên g i Wifi:
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015 , 18:09

Mô tả tài liệu:

Bài tập thuyết trình: Công nghệ Wifi tại Việt Nam

I. Lý do lựa chọn đề tài: Công nghệ Wifi tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại còn rất mới, nhưng nhu cầu sử dụng Wifi đang tăng lên nhanh chóng tại các nhà hàng, khách sạn, các quán cà phê... Những nơi này cung cấp Wifi miễn phí cho khách hàng. Số lượng người sử dụng máy tính xách ty cũng đang tăng lên nhanh chóng. Ngay cả những máy cũ đang tràn ngập trên thị trường cũng có sẵn chức năng nhận sóng Wifi mà không cần thiét bị kèm theo. Các sản phẩm điện tử khác như điện thoại di động, thiết bị nhắn tin... cũng đang tích hợp tính năng Wifi. Máy tính để bàn cũng có thể nâng cấp tính năng Wifi dễ dàng với bộ điều hợp Wifi giá rẻ gắn thêm, giúp người sử dụng truy cập internet mà không cần nối trực tiếp vào dây cáp mạng nữa. Hãy tưởng tượng những khả năng kết nối mà công nghệ WIFI có thể mang đến cho bạn. Với máy tính xách tay, giờ đây, bạn có thể gửi nhận e-mail từ bất cứ vị trí nào trong toà nhà, kết nối tới hệ thống mạng của văn phòng bạn từ một sân bay, trong một quán cà phê nào đó, hoặc trao đổi các file dữ liệu, trình diễn trong một phòng hội thảo. Tất cả những công việc đó có thể được thực hiện nhanh chóng và tiện lợi mà không cần phải lo lắng đi tìm một điểm nối dây nào. Thậm chí, trong một văn phòng, giờ đây, không còn phải lo lắng về những vấn đề nối dây cáp mạng cho những nhân viên mới, không còn phải lo lắng về thiết lập thêm các hub hay router, những vấn đề vốn đã khá phức tạp. Ngay cả các hộ gia đình, cá nhân cũng có cơ hội sử dụng dịch vụ WI-FI mà không phải lo lắng đến các loại dây nối mạng.

Tin mới nhất

Trang