Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 cao tuấn Thứ năm, Tháng 5 5, 2016 - 16:57
2 thu thuy Thứ sáu, Tháng 11 18, 2016 - 12:05
3 hoang ngoc Thứ sáu, Tháng 6 2, 2017 - 23:00
4 Trà Bùi Thu Thứ tư, Tháng 6 13, 2018 - 22:11

BÀI TẬP MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 51
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 9 | Loại file: DOC
 • MÔI GI I B T Đ NG S N
  Đ bài :
  Hãy nêu m t th ng v b t đ ng s n ươ
  Đ i v i b t kỳ m t th ng v môi gi i nào, thành công hay ươ
  không thành công, đ u c n ph i thông qua m t quy trình nh t đ nh
  trong vi c th c hi n các giao d ch.
  Trong đó, đ th th c hi n m t giao d ch môi gi i b t đ ng s n,
  nhà môi gi i c n ph i thông qua các b c chính : ướ
  - Thu th p, phân tích thông tin :
  + Thông tin v b t đ ng s n
  + Thông tin v đ i t ng cung c p b t đ ng s n ượ
  + Thông tin c u b t đ ng s n
  - Th c hi n th ng v : ươ
  + Tìm ki m b t đ ng s nế
  + Tìm ki m, ti p c n khách hàng.ế ế
  + Th c hi n giao d ch
  + Nh ng v n đ sau th ng v . ươ
  Đ 1 cái nhìn t ng quan nh t, thi t th c nh t, hãy cùng tìm hi u ế
  qua m t th ng v môi gi i b t đ ng s n v b t đ ng s n nhà ươ
  chung c , đ c bi t là tòa T8 Khu chung c Times City.ư ư
  1
 • 1. Thu th p, phân tích thông tin :
  1.1: Thông tin v b t đ ng s n:
  - D ng cung b t đ ng s n : bán, bán l i quy n mua, thuê b t đ ng
  s n.
  - Đ c đi m c a d án Chung c Times City T8 : ư
  + Đ c thi t k đ c đáo, n t ng theo phong cách ki n trúcượ ế ế ượ ế
  hi n đ i c a ph ng Tây k t h p v i cách bài trí hài hòa, tinh t , ươ ế ế
  cách s p đ t t m c a h th ng trang thi t b , n i th t, ti n nghi ế
  theo quan ni m phong th y Á Đông, t o nên nh ng không gian
  s ng hoàn h o, lý t ng. ưở
  + Đ c thi t k 24 căn h / sàn.ượ ế ế
  + Cao 32 t ng.
  + Đ c b trí 6 thang máy, 2 thang hàng t c đ cao, 2 thang bượ
  thoát hi m ph c v cho vi c đi l i các v n đ khác c a dân
  c s ng trong tòa nhà.ư
  + Đ c thi t k sao cho các căn h đ u th đón ánh sáng tượ ế ế
  nhiên, thông thoáng, view đ p.
  + Phía Tây tòa T8 : view sang h n c, gi a 2 tòa T10 và T11. ướ
  + Phía Đông tòa T8 : view ra sông H ng, c u Vĩnh Tuy, c u
  Thanh Trì, khu sinh thái Vĩnh H ng.ư
  + Phía B c tòa T8 : view sang tòa T4, view khu qu ng tr ng qu ườ
  tr ng, nh c n c, view sông H ng, c u Vĩnh Tuy. ướ
  + Phía Nam tòa T8 : view sang tòa T9.
  - Ti n ích :
  + Các ti n ích t trung tâm th ng m i. ươ
  + Ngay d i t ng 2 c a tòa T8 là tr ng m m non Vinschool r tướ ườ
  ti n cho các gia đình trong vi c đ a đón con cái đi h c. ư
  2
 • + D i h m B1 c a tòa T8 là đ i siêu th Ocean Mart, thu n ti nướ
  cho vi c mua s m đ dùng cũng nh th c ph m hàng ngày ph c ư
  v cho c dân c a tòa T8. ư
  - Pháp : đ y đ các gi y t pháp lý, h s thi t k , h p đ ng ơ ế ế
  mua bán/ chuy n nh ng/ cho thuê theo quy đ nh c a Nhà n c. ượ ướ
  1.2: Thông tin v đ i t ng cung/c u b t đ ng s n : ượ
  - Đ i t ng cung : ượ
  + Văn phòng môi gi i nhà đ t.
  - Đ i t ng c u : các khách hàng m c tiêu và ti m năng h ng t i : ượ ướ
  Khách hàng s ng đ c thân, nhu c u thuê/ mua các căn h
  đ n .ơ
  Khách hàng các đôi v ch ng tr s p k t hôn, m i k t hôn, ế ế
  s p có con nh .
  Khách hàng là các h gia đình 2 th h . ế
  Khách hàng là các h gia đình có t m 3 th h . ế
  2.Th c hi n th ng v : ươ
  2.1 : Tìm ki m b t đ ng s n, tìm ki m và ti p c n khách hàng :ế ế ế
  - Tìm ki m b t đ ng s n :ế
  + Đ i v i các căn h đ c giao bán nh ng ch a ng i đ t c c ượ ư ư ườ
  ti n t i tòa T8 c a khu Chung c Times City. ư
  + Đ i v i các căn h đã ch nh ng ch nhà mu n chuy n ư
  nh ng/ giao bán l i .ượ
  - Tìm ki m, ti p c n khách hàng :ế ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2016 , 18:44

Mô tả tài liệu:

BÀI TẬP MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Đề bài : Hãy nêu một thương vụ bất động sản Đối với bất kỳ một thương vụ môi giới nào, dù thành công hay không thành công, đều cần phải thông qua một quy trình nhất định trong việc thực hiện các giao dịch. Trong đó, để có thể thực hiện một giao dịch môi giới bất động sản, nhà môi giới cần phải thông qua các bước chính : - Thu thập, phân tích thông tin : + Thông tin về bất động sản + Thông tin về đối tượng cung cấp bất động sản + Thông tin cầu bất động sản - Thực hiện thương vụ : + Tìm kiếm bất động sản + Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng. + Thực hiện giao dịch + Những vấn đề sau thương vụ. Để có 1 cái nhìn tổng quan nhất, thiết thực nhất, hãy cùng tìm hiểu qua một thương vụ môi giới bất động sản về bất động sản nhà ở chung cư , đặc biệt là tòa T8 K

Tin mới nhất

Trang