Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ngọc Hà Thứ ba, Tháng 9 27, 2016 - 10:50
2 chu thuy Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 19:50
3 chu thuy Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 19:50
4 lazer thor Thứ năm, Tháng 10 27, 2016 - 13:07
5 lazer thor Thứ năm, Tháng 10 27, 2016 - 13:07
6 lazer thor Thứ năm, Tháng 10 27, 2016 - 13:07
7 Bùi Anh Khoa Thứ ba, Tháng 11 8, 2016 - 19:33
8 Nguyen Ngoc Ha Thứ ba, Tháng 11 14, 2017 - 19:47

Bài tập kinh tế vi mô

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 55
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 28 | Loại file: DOC
 • Một hãng sản xuất có hàm cầu là:Q=130-10P
  a) Khi giá bán P=9 thì doanh thu là bao nhiêu?Tính độ co giãn của cầu theo
  giá tại mức giá này và cho nhận xét.
  b) Hãng đang bán với giá P=8,5 hãng quyết định giảm già để tăng doanh
  thu.quyết định này của hãng đúng hay sai?Vì sao?
  c) Nếu cho hàm cung Qs=80, hãy tính giá và lượng cân bằng?Tính độ co
  giãn của cầu theo giá tại mức giá cân bằng và cho nhận xét.
  A) THAY p=9 vao ham cau ta duoc q=40 khi đó ta suy ra R=P.Q= 9.40=360
  Ep=(-10).9/ 40= -2,25
  nhan xet; ham cau co dan vi Ep=2,25
  B)cung tuong tu nhu tren ta thay vao ham cau ta duoc q=45 nen khi do ta suy ra
  doanh thu luc bay gio la R2=45.8,5=382,5 > 360 nen khi ta ha gia thi tong doanh
  thu se tang nen cach lua chon nay dung
  C)vi tai vi tri can bang thi thị trương se ; ham cau = ham cung nen:
  Qs=Qd =>p=5
  Ep=(-10).5/ 80= -0,625
  nhan xet: ham cau it co dan
  Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí la TC=Qbình+Q+169
  trong đó Q là sản lượng sản phẩm con TC đo bằng $
  a. hãy cho biết FC,VC,AVC,ATC,và MC
  b. nếu giá thị trường là 55$,hãy xác định lợi nhuận tối đa hãng có thể thu
  được
  c. xác định sản lượng hòa vốn của hãng
  d. khi nào hãng phải đóng cử sản xuất
  e. xác định đường cung của hãng
  f. giả sử chính phủ đánh thuế 5$/đơn vị sp thì điều gì sẽ xảy ra?
  g. khi mức giá trên thi trường là 30$ thì hàng có tiếp tục sản xuất ko và
  sản lượng là bao nhiêu?
  a/ FC:chi phí cố định, là chi phí khi Q= 0, FC = 169
  VC là chi phí biến đổi, = TC - FC = Q bình + Q
  AVC:chi phí biến đổi trung bình, = VC/Q = Q+1
  ATC: chi phí trung bình = AVC+AFC hay = TC/Q = Q+1+169/Q
  MC: chi phí biên, = (TC)' = 2Q+1
  b/ Giá P = 55, để tối đa hóa lợi nhuận, MC=P
  => Q = 27 và TR-TC = 55x27 - 27x27-27-169 = 560
  c/Hòa vốn khi TC=TR <=> PQ=TC
 • 55P= Q bình +Q+169 => Q= 50,66 hay Q = 3,33
  d/ Hãng đóng cửa khi P< ATC min
  Mà ATC = Q+1+169/ Q
  Lấy đạo hàm của ATC = 1 - 169/Q bình
  => Q= 13 => ATC min = 27
  Vậy khi giá < hay = 27, hãng sẽ đóng cửa sản xuất
  e/Đường cung của hãng là đường MC, bắt đầu từ điểm đóng cửa P=27 trở lên.
  f/ Nếu CP đánh thuế 5$ thì chi phí sản xuất ở mỗi mức sẽ tăng lên 5$. Đường cung
  dịch lên trên, điểm đóng cửa dịch lên thành 32.
  g/Khi giá là 30, nếu như sau khi đánh thuế thì sẽ không sản xuất vì nó ở dưới điểm
  đóng cửa là 32.
  Còn trước khi đánh thuế giá là 32 thì vẫn sẽ sản xuất.
  NSX sẽ sản xuất sao cho MC=P
  <=> 2Q+1 = 32 => Q= 15,5
  hàm cầu và hàm số cung của một sản phẩm được cho dứoi đây
  cầu: P=-1/2Q+100; cung: P=Q+10 (P: đồng, Q:kg)
  1.Hãy tìm điểm cân bằng của thị trường
  2.Hãy tính độ co giản của cung và cầu theo giá tại điểm cân baengf cảu thị
  trường
  3.Hãy tính thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng, thặng dư toàn xã hội.
  Giả sử chính phủ đánh thuế 5đồng/đvsp.Tổn thất xã hội do thuế gây ra là
  bao nhiêu? vì sao lại có khoản tổn thất đó?
  4.Nếu nhà nước áp đặt mức giá trần cho sản phẩm là 50 đồng, hãy tính
  khoản tổn thất vô ích của phúc lợi xã hội và hãy giải thích tại sao lại có
  khoan tổn thất này?
  a) Tại điểm cân bằng: PE=PS=PD, QE=QS=QD=> Giải pt cung cầu có: PE=70 VÀ
  QE=60
  b) Ed= Q'd*P/Q= - 2,33, Es= Q's*P/Q= 1,167
  c) vẽ hình ra có : CS= 900, PS=1800=> NSB=CS+PS=2700
  G/S CP đánh thuế vào người sản xuất là : t= 5=> PS=Q+15
  Điểm cân bằng mới: PE'=71.67, QE'=56,67
  giá mà người tiêu dùng phải trả: PD= Giá cân bằng sau thuế= 71,67
  giá mà người sản xuất phải trả: PS= 71,67- T=66,67
  CS=802,73, PS= 1605,74=> NSB= 2408,47
  Phần mất không là: 291,53
  d)PC= 50 => QD=100,QS=40=> DWL= 300
 • Trong cạnh tranh độc quyền:nếu chính phủ đánh thuế a ngàn đồng/sản
  phẩm, thì sản lượng tối ưu, giá bán và lợi nhuận của doanh nghiệp thay đổi
  như thế nào?
  Giả sử hàm tổng chi phí trước thuế là TC thì MC= TC'
  Khi chính phủ đánh thuế a đồng/sp Thì hàm tổng chi phí mới là
  TC1= TC+a*Q nên MC1=TC1'=TC'+(a*Q)'=MC+a
  Có lợi nhuận tối đa thì MR=MC1
  Giải ra tìm được P và Q lúc đó
  và tính được lợi nhuận tối đa
  khi chính phủ đánh thuếc ngàn đồng/ sản phẩm thì gánh nặng thuế khóa
  y ai là người phải gánh chịu? cụ thể là bao nhiêu?
  Khi chính phủ đánh thuế thông thường cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều phải
  chịu thuế
  theo công thức nhà sản xuất phải chịu 1 khoản thuế bằng (Ed*t)/(Es-Ed) còn người
  tiêu dùng chịu (Es*t)/(Es-Ed) . Do vậy khi Ed>Es thì người sản xuất phải chịu phần
  lớn thuế và ngược lại khi Es>Ed thì gánh nặng thuế dồn vào người tiểu dùng
  Khi Ed=Es thì thuế được phân bổ đều cho cả hai bên
  Ngoài ra khi Ep<1 thì khi giá hàng hóa tăng thì tổng doanh thu sẽ tăng và ngược lại
  À khi không có hệ số co giãn thì ta có thể dùng hệ số góc trong phương trình cung
  và cầu để tính tỷ trọng phan bổ thuế
  Như là (Ed*t)/(Es-Ed)=(Ad*t)/(As-Ad) với As và Ad lần lượt là hệ số góc của đường
  cung và đường cầu
  Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm tổng chi phí la TC=Qbình+Q+169
  trong đó Q là sản lượng sản phẩm con TC đo bằng $
  a. hãy cho biết FC,VC,AVC,ATC,và MC
  b. nếu giá thị trường là 55$,hãy xác định lợi nhuận tối đa hãng có thể thu
  được
  c. xác định sản lượng hòa vốn của hãng
  d. khi nào hãng phải đóng cử sản xuất
  e. xác định đường cung của hãng
  f. giả sử chính phủ đánh thuế 5$/đơn vị sp thì điều gì sẽ xảy ra?
  g. khi mức giá trên thi trường là 30$ thì hàng có tiếp tục sản xuất ko và
  sản lượng là bao nhiêu?
  a.
  FC = TCq=0 = 169
  VC = TC – FC = Q2 + Q
  AVC = TC/Q = Q + 1 + 169/Q
  MC = (TC)’ = 2Q + 1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2016 , 00:03

Mô tả tài liệu:

Bài tập kinh tế vi mô

Tuyển tập các bài tập kinh tế vi mô chọn lọc cho sinh viên, học sinh hệ chính quy trên toàn quốc

Tin mới nhất

Trang