Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Doan Ngọc Thứ hai, Tháng 11 30, 2015 - 22:53
2 Doan Ngọc Thứ hai, Tháng 11 30, 2015 - 22:53
3 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:09
4 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:09
5 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:09
6 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:09
7 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:09
8 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:09
9 Tran Thanh Dat Thứ năm, Tháng 7 14, 2016 - 15:44
10 Tran Thanh Dat Thứ năm, Tháng 7 14, 2016 - 15:44

Trang

Anh Văn Du Lịch - Tiếng Anh Du Lịch

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 21
24
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 99 | Loại file: PDF
 • English for Tourism page 1
  Unit 1
  Tourist Information
  Section 1
  Language Focus
  Vocabulary
  1. Work in pairs. Match the words to the correct pictures.
  a. Tourist Attractions
  a. Floating market
  b. Jungle
  c. Bay
  d. Waterfall
  e. Grotto
  f. Bird sanctuary
  g. Market
  h. Pagoda
  i. Beach
  1.___________ 2.___________
  3.___________
  4.___________
  5.___________
  6.___________
  7.___________
  8.___________
  9.___________