Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyen thanh doan Chủ nhật, Tháng 8 23, 2015 - 03:30
2 nguyen thanh doan Chủ nhật, Tháng 8 23, 2015 - 03:30
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:48
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:48
5 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:48
6 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:48
7 Hoàng Sơn Thứ bảy, Tháng 7 22, 2017 - 16:01
8 Hoàng Sơn Thứ bảy, Tháng 7 22, 2017 - 16:01

ẢNH HƯỞNG CỦA FLORFENICOL LÊN SINH HÓA, HUYẾT HỌC VÀ TỒN LƯU TRÊN CÁ TRA

Ảnh của thuquangbui90
Thụ Bùi Quang(323 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 22
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 90 | Loại file: PDF
 • Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
  TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
  KHOA THY SN
  LÊ KIM NGC
  NH HƯỞNG CA FLORFENICOL LÊN
  SINH HÓA, HUYT HC VÀ TN LƯU TRÊN CÁ TRA
  (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI TRONG B
  LUN VĂN TT NGHIP CAO HC
  NGÀNH NUÔI TRNG THY SN
  2009
 • Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
  TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
  KHOA THY SN
  LÊ KIM NGC
  NH HƯỞNG CA FLORFENICOL LÊN
  SINH HÓA, HUYT HC VÀ TN LƯU TRÊN CÁ TRA
  (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI TRONG B
  LUN VĂN TT NGHIP CAO HC
  NGÀNH NUÔI TRNG THY SN
  N B HƯỚNG DN
  PGs.Ts. NGUYN THANH PHƯƠNG
  2009
 • Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
  Lun văn kèm theo đây vi ta đề làNH HƯỞNG CA FLORFENICOL
  N SINH HÓA, HUYT HC VÀ TN LƯU TRÊN CÁ TRA
  (Pangasianodon hypophthalmus) NI TRONG B” do Lê Kim Ngc thc hin
  báo cáo đã được Hi đồng chm lun văn thông qua.
  y viên y viên, thư
  Phn bin 1 Phn bin 2
  Cn Thơ, ngày .. tháng ….. năm 2009
  Ch tch Hi đồng

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2015 , 15:48

Mô tả tài liệu:

ẢNH HƯỞNG CỦA FLORFENICOL LÊN SINH HÓA, HUYẾT HỌC VÀ TỒN LƯU TRÊN CÁ TRA

ẢNH HƯỞNG CỦA FLORFENICOL LÊN SINH HÓA, HUYẾT HỌC VÀ TỒN LƯU TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI TRONG BỂ

Tags:

Tin mới nhất

Trang