Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Vu Viet Thứ tư, Tháng 11 16, 2016 - 00:23
2 Vu Viet Thứ tư, Tháng 11 16, 2016 - 00:23
3 Vu Viet Thứ tư, Tháng 11 16, 2016 - 00:23
4 Vu Viet Thứ tư, Tháng 11 16, 2016 - 00:23

7 chiến lược chính mà bạn cần phải học tập từ cách làm Marketing của Apple

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 14
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 14 | Loại file: PDF
 • 7
  CHIẾNLƯỢC
  CHÍNHBẠNCẦN
  PHẢIHỌCTỪCÁCH
  LÀMMARKETING
  CỦAAPPLE
  TÀILIỆUĐẶCBIỆT
 • A P P L E D A V À O 2 C H I N L Ư C K H Á C
  B I T H O À N T O À N : V T H S N P H M V À
  T I N G V A N G C Ó Đ Ư C T Đ Á N H G I Á
  T Í C H C C C A T R U Y N T H Ô N G
  Tuy nhiên, bn có th t đặt ra câu
  hi “Làm thế nào để có th thc hin
  được bí mt marketing ca Apple
  trong thế gii kinh doanh ca bn?”
  Mt cách thc khác s dng bí
  mt ca Apple là áp dng chương
  trình dùng th min phí. Hãy đề ngh
  dùng th sn phm hay dch v ca
  bn để đổi li nhn được s khen
  ngi tích cc ca khách hàng tri
  nghim.
  Ngay c khi bn không có ngun
  lc và ngân sách như Apple, thì bn
  vn có th tn dng cách tiếp cn
  này.
  Bn có th hoàn toàn tiếp cn
  được người trong cuc và người to
  nh hưởng. Nếu bn thuyết phc
  mt người to nh hưởng rng sn
  phm hay dch v ca bn có giá tr
  và liên quan ti khách hàng ca h,
  thì h s chia s nó cho nhng
  người theo dõi h.
  SUCCESS OCEANS
 • Adam Sutton thuc
  MarketingZeus.com cho rng bn
  nên s dng mt đề cương xây dng
  tình hung nghiên cu cho mình như
  sau:
  1. Thách thc- mô t vn đề khách
  hàng ca bn phi đối mt hoc mô
  t cơ hi h cn nm bt ly.
  2. Hành động- nhanh chóng đề cp
  cách thc làm thế nào khách hàng
  tìm ra công ty ca bn, sau đó, tp
  trung vào các bước đi bn đưa ra để
  gii quyết thách thc. C th
  chng minh kh năng làm vic cùng
  chuyên môn ca mình vi khách
  hàng.
  3. Kết qu- Th hin cách bn loi b
  thách thc và mang li li nhun cho
  khách hàng.
  Nếu sn phm dùng th min phí
  ca bn không kh thi, khi đó, hãy
  liên h vi các khách hàng hài lòng
  hin có ca mình và yêu cu h đánh
  giá hay nhn xét. Đăng nhng nhn
  xét này lên trang web ca bn.
  Không quên đính kèm hình nh
  hoc avatar cùng vi mi nhn xét
  ca khách hàng, tên và đường link
  quay tr li trang web ca h nếu có
  th
  Điu này s mang li thêm nhng
  minh chng mang tính xã hi v
  nhng nhn xét tích cc ca khách
  hàng đối vi thương hiu ca bn
  Bn cũng có th thc hin chiến
  lược to chiến thng này ca Apple
  bng cách xây dng các tình hung
  nghiên cu.
  SUCCESS OCEANS

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2016 , 09:20

Mô tả tài liệu:

7 chiến lược chính mà bạn cần phải học tập từ cách làm Marketing của Apple

7 chiến lược chính mà bạn cần phải học tập từ cách làm Marketing của Apple

Tin mới nhất

Trang