Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hấn Nguyễn Thứ sáu, Tháng 5 6, 2016 - 20:38
2 Hấn Nguyễn Thứ sáu, Tháng 5 6, 2016 - 20:38
3 Phạm Văn Nam Thứ tư, Tháng 2 28, 2018 - 21:17
4 Phạm Văn Nam Thứ tư, Tháng 2 28, 2018 - 21:17
5 duong thong Thứ năm, Tháng 4 19, 2018 - 15:03

50 đề thi ôn tập học kỳ 2 lớp 2

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 270
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 41 | Loại file: DOC
 • ÔN T P TOÁN L P 2 HK2 (2015 – 2016)
  (Bao g m 50 đ )
  Đ S 1)
  Bài 1: (1đi m) Vi t các s thích h p vào ch tr ng. ế
  a) 216; 217; 228; ..........; ..............;
  b) 310; 320; 330; ..........; ...............;
  2/ (1 đim) Các s : 28, 81, 37, 72, 39, 93 vi t các ó sau t bé đ n l nế ế :
  A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81 C. 28, 37, 39, 72, 81, 93
  B. 93, 81,72, 39, 37, 28 D. 39, 93, 37, 72, 28, 81
  Bài 3: (1 đi m) Hoàn thành b ng sau:
  Đ c s Vi t sế Trăm Ch c Đ n vơ
  B y trăm chín m i ươ 790
  ……………………………………………………. 935
  Bài 4: (1 đi m) Vi t s thích h p vào ch ch m: ế
  1m = .........dm 519cm = …….m…....cm
  2m 6 dm = ……..dm 14m - 8m = ............
  Bài 5: (2 đi m) Đ t tính r i tính:
  84 + 19 62 - 25 536 + 243 879 - 356
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  Bài 6. (0,5 đi m) Khoanh vào ch cái d i hình đ c tô màu ướ ượ
  3
  1
  s ô vuông.
  Bài 7) Tìm x:(1 đi m)
  A
  B
  C
  D
 • a) x : 4 = 8 b) 4
  x = 12 + 8
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  Bài 8: (1 điĩm) Cho hình t giác ABCD nh hình v : ư
  a/ Tính chu vi c a hình t giác ABCD.
  B ài gi i
  ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………
  Bài 9: (1,5 đi m) Đ i M t tr ng đ c 350 cây, đ i Hai tr ng đ c ít h n đ i M t 140 ượ ượ ơ
  cây. H i đ i Hai tr ng đ c bao nhiêu cây ? ượ
  Bài gi i
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  2cm
  3cm
  4cm
  6cm
  D
  A B
  C
 • Đ S 2)
  Đ KI M Đ NH CH T L NG CU I NĂM H C 2014- 2015 ƯỢ
  MÔN TOÁN– KH I 2
  Th i gian: 40 phút (không k chép đ )
  Bài 1 : N i s thích h p v i ô tr ng: ( 1 đi m )
  a) < 70 b) > 40
  Bài 2 : Đ t tính r i tính ( 2đi m )
  52 + 27
  ………
  ………
  ………
  ………
  54 – 19
  ………
  ………
  ………
  ………
  33 + 59
  ………
  ………
  ………
  ………
  71 – 29
  ………
  ………
  ………
  ………
  Bài 3 : Tìm X ( 2 đi m )
  a) X – 29 = 32
  ………………
  ………………
  b)X + 55 = 95
  ……………….
  …………………
  Bài 4: ( 2 đi m ) Vi t s thích h p vào ch tr ng : ế
  a) 5 dm = ……. cm
  40 cm = ……. dm
  b) 1m = ……… cm
  60 cm = …….. dm
  Bài 5:(2 đi m) L p 2A có t t c 28 h c sinh, x p thành 4 hàng. H i m i hàng có bao ế
  nhiêu h c sinh?
  Bài 6 ( 1 đi m).
  - Trong hình bên:
  Có …. hình tam giác
  Có ….. hình t giác
  6
  0
  9
  0
  5
  0
  8
  0
  7
  0
  4
  0
  5
  0
  3
  0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2016 , 17:14

Mô tả tài liệu:

50 đề thi ôn tập học kỳ 2 lớp 2

ÔN T P TOÁN L P 2 HK2 (2015 – 2016)Ậ Ớ(Bao g m 50 đ )ồ ềĐ S 1)Ề Ố Bài 1: (1đi m) Vi t các s thích h p vào ch tr ng.ể ế ố ợ ỗ ốa) 216; 217; 228; ..........; ..............;b) 310; 320; 330; ..........; ...............;2/ (1 điểm) Các số : 28, 81, 37, 72, 39, 93 vi t các ó sau t bé đ n l nế ừ ế ớ : A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81 C. 28, 37, 39, 72, 81, 93 B. 93, 81,72, 39, 37, 28 D. 39, 93, 37, 72, 28, 81Bài 3: (1 đi m) Hoàn thành b ng sau:ể ảĐ c sọ ố Vi t sế ố Trăm Ch cụ Đ n vơ ịB y trăm chín m iả ươ 790……………………………………………………. 935Bài 4: (1 đi m) Vi t s thích h p vào ch ch m:ể ế ố ợ ỗ ấ1m = .........dm 519cm = …….m…....cm2m 6 dm = ……..dm 14m - 8m = ............ Bài 5: (2 đi m) Đ t tính r i tính:ể ặ ồ84 + 19 62 - 25 536 + 243 879 - 356............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 6. (0,5 đi m) Khoanh vào ch cái d i hình đ c tô màu ể ữ ướ ượ31 s ô vuông.ốBài 7) Tìm x:(1 đi m)ểABCD

Tin mới nhất

Trang